Wysokość alimentów a możliwości zarobkowe zobowiązanego

Kategoria: Alimenty
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 01-06-2012 r.

Ustawodawca, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, określając zakres obowiązku alimentacyjnego, uzależnił go od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Co należy więc rozumieć, przez możliwości zarobkowe i majątkowe?

Otóż, użycie takiego sformułowania, oznacza, że określając wysokość obowiązku alimentacyjnego brane są pod uwagę nie tylko faktycznie osiągane dochody z majątku oraz z pracy zarobkowej, ale także te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana powinna i może uzyskiwać stosownie do swoich sił fizyczny i psychicznych, przy dochowaniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki. Oznacza to, że faktycznie osiągane dochody nie zawsze są tożsame z możliwościami zarobkowymi danej osoby.

Ustalając wysokość alimentów, sąd powinien wziąć pod uwagę także te dochody, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn, które nie zasługują na usprawiedliwienie. Tak będzie w przypadku, gdy zobowiązany nie wykonuje wyuczonego i dobrze płatnego zawodu, a para się zajęciami dodatkowymi, w niepełnym wymiarze godzin, poniżej jego kwalifikacji.

W przypadku osób, które zakończyły aktywność zarobkową, zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego, o zakresie możliwości zarobkowych decyduje wysokość pobieranej renty, emerytury oraz, ewentualnie, pieniądze otrzymane w ramach odszkodowania.

Nie można oczywiście określić możliwości zarobkowych zobowiązanego ponad jego siły, z uszczerbkiem dla jego zdrowia. Ustalając wysokość obowiązku alimentacyjnego, należy także mieć na względzie usprawiedliwione potrzeby zobowiązanego.

W przypadku braku jakichkolwiek możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, obowiązek alimentacyjny jest wobec niego wyłączony.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29474 )
Array ( [docId] => 29474 )