Zasądzenie alimentów od osoby pozbawionej wolności

Kategoria: Alimenty
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 01-06-2012 r.

Od jakiegoś czasu można zaobserwować coraz większą ilość spraw, których przedmiotem jest ubieganie się o świadczenia alimentacyjne od osób, które nie przyczyniają się do zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, gdyż odbywają karę pozbawienia wolności.

Początkowo, w rozstrzyganiu tego typu powództw, kierowano się wskazaniami Sądu Najwyższego, który przyjął, iż wykładnikiem możliwości zarobkowych zobowiązanego, jeżeli nie posiada on żadnego majątku, są należności jakie skazany może uzyskać za pracę wykonywaną w zakładzie karnym. Skazani, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, powinni być zatrudniani w pierwszej kolejności, przy pracach wysoko wynagradzanych. Po transformacji ustrojowej powyższe stanowisko straciło jednak na aktualności.

Dalsze rozważania Sądu Najwyższego na temat ustalenia możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych, który odbywa karę pozbawienia wolności, pozwoliły zająć stanowisko, że zasadne w takiej sytuacji będzie kierowanie się przesłankami określonymi w art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z powołanym artykułem, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. W tym twierdzeniu Sąd Najwyższy podkreślił, że uregulowanie zakresu alimentacyjnego nie jest zależne od tego gdzie zobowiązany do alimentacji przebywa. Kryteria oceny pozostają niezmienne zarówno wobec osoby pozbawionej wolności, jak i osoby, która nie popadła w konflikt z prawem.

 

Przyjęcie takiego stanowiska oznacza również, że zawsze, w takich przypadkach, znajdzie zastosowanie art. 136 powołanej ustawy, który stanowi, że jeżeli w ciągu trzech lat przed dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była do nich zobowiązana, zrzekła się praw majątkowych lub w jakikolwiek sposób uszczupliła swój majątek, nie uwzględnia się wynikłej z tego tytułu zmiany przy określeniu wysokości świadczenia alimentacyjnego.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29475 )
Array ( [docId] => 29475 )