Choroba psychiczna podstawą do unieważnienia małżeństwa

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 20-06-2012 r.

Choć termin „choroba psychiczna” nie jest już używany we współczesnej psychiatrii, gdyż uważa się go za archaiczny i niejednoznaczny, to jednak nadal funkcjonuje on w przepisach prawnych. Jako przykład można przytoczyć art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewiduje możliwość unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków.

Analizując art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, należy uznać, iż unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jest możliwe, jeżeli istnienie owej choroby psychicznej w trakcie zawarcia małżeństwa, zagrażało małżeństwu lub zdrowiu potomstwa zrodzonego z tego związku.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy traktuje chorobę psychiczną jako przeszkodę w zawarciu małżeństwa, a więc istnienie choroby psychicznej jest okolicznością, która uniemożliwia zawarcie małżeństwa z taką lub przez taką osobę. Przeszkoda ta nie odpada nawet w sytuacji, gdy w momencie zawierania małżeństwa osoba dotknięta chorobą działała z dostatecznym rozeznaniem. Powyższe stanowisko jest zasadne, gdyż z punktu widzenia art. 12 powołanej ustawy, nie jest istotny przejściowy stan świadomości takiej osoby, lecz ogólny stan jej zdrowia psychicznego w tym znaczeniu, że można ją uznać za zdrową psychicznie.

O unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej może ubiegać się każdy z małżonków. Jednakże, jeżeli choroba psychiczna małżonka ustała, to nie można z tego powodu unieważnić małżeństwa.

Warto w tym miejscu przybliżyć jeszcze stanowisko Sądu Najwyższego, który w jednym z wyroków wskazał, iż w wyjątkowych sytuacjach, na tle szczególnych okoliczności, zasady współżycia społecznego mogą przemawiać za oddaleniem powództwa o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej współmałżonka. Będzie tak na przykład w sytuacji, gdy małżonkowie żyli ze sobą wiele lat w normalnie funkcjonującym małżeństwie oraz posiadają wspólne zdrowe, dorosłe dzieci.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29510 )
Array ( [docId] => 29510 )