Kiedy sąd może orzec rozwód

Data: 05-09-2012 r.

Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej każdy z małżonków może wystąpić o rozwód. O trwałej postaci rozpadu pożycia można mówić, jeżeli okoliczności danej sprawy wskazują, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

 

Nawet jeżeli spełnione są przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd może nie orzec rozwodu, jeżeli miałoby na tym ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci (także dzieci adoptowanych) lub też jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jest np. sytuacja, gdy małżonek żąda rozwodu, bo drugi z małżonków zachorował na nieuleczalną chorobę, albo też utracił dobrze płatną pracę.

Jednak nie zawsze fakt choroby małżonka jako powód rozwodu jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 maja 1998 r. (I CKN 704/97) orzeczeniu rozwodu nie stoi na przeszkodzie choroba współmałżonka stanowiąca uzależnienie, wynikłe całkowicie z jego winy, który nie wykazał minimum silnej woli, aby poddać się leczeniu, ani minimum odpowiedzialności za losy rodziny. Konsekwencje swego nieodpowiedzialnego zachowania musi on wziąć na siebie, nie może nimi obarczać współmałżonka, nie może z tego powodu kwestionować i pozbawiać współmałżonka prawa do innego ułożenia sobie dalszych losów życiowych.

Rozwód jest także, co do zasady, niedopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek winny rozkładowi pożycia (np. małżonek, który dopuścił się zdrady), chyba że drugi z małżonków wyraża zgodę na rozwód lub odmowa jego zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Natomiast brak zgody na rozwód ze względów religijnych nie może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Nie jest także sprzeczne z zasadami współżycia społecznego orzeczenie rozwodu dlatego, że małżonkowie są osobami w podeszłym wieku.


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29514 )
Array ( [docId] => 29514 )