Jak się rozwieść

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 08-04-2012 r.

Nie każde małżeństwo, które zapoczątkował cudowny ślub, będzie takie także i po nim. Różnice charakterów, niewierność, czy po prostu, oddalenie się od siebie, nieuchronnie prowadzą do podjęcia decyzji o rozwodzie. Ale jak wygląda rozwód od strony prawno - formalnej?

Właściwy sąd

Proces rozwodowy rozpoczyna się od złożenia pozwu przez tego z małżonków, który chce zakończyć małżeństwo. Sądem właściwym do orzekania w kwestii rozwodu jest sąd okręgowy. Powództwo z tego zakresu wytacza się więc wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie ostatnio zamieszkiwali, jeżeli choć jedno z nich nadal w tym okręgu mieszka. Jeżeli oboje mieszkają gdzie indziej, wówczas sądem wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. W przypadku braku i tej przesłanki, sądem właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda.

Opłata od pozwu o rozwód

Aby pozew został przyjęty i poddany pod rozpoznanie, należy uiścić od niego odpowiednią opłatę. Od pozwu o rozwód pobierana jest stała opłata w wysokości 600 zł. Kwota ta obciąża w całości stronę powodową, lecz jeżeli małżonkowie rozstaną się na zgodny wniosek i nie będą dochodzić ustalenia z czyjej winy małżeństwo się rozpadło (czyli bez orzekania o winie), wówczas sąd z urzędu zwróci połowę uiszczonej opłaty. Zawsze także istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie od ponoszenie tej opłaty i innych kosztów sądowych lub zasądzenia od strony przeciwnej odpowiedniej części poniesionych wydatków.

 

Rozprawa sądowa

Po tak prawidłowo wniesionym i opłaconym powództwie, sąd wyznaczy rozprawę rozwodową. Jednak to, jak dalej będzie wyglądał i kiedy zakończy się proces rozwodowy zależy tylko od stron tego procesu. Jeżeli małżonkowie porozumieją się co do wszystkich istotnych kwestii, np. co do opieki nad małoletnimi dziećmi, i nie będą wnosili, aby wyrok przesądzał z czyjej winy małżeństwo się zakończyło, wówczas proces rozwodowy może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.

Natomiast w sytuacji odwrotnej, kiedy nić porozumienia między małżonkami nie ma szansy się zawiązać, to proces może trwać latami, co jest jednoznaczne z rosnącymi kosztami tego procesu.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29500 )
Array ( [docId] => 29500 )