Kiedy nie można orzec rozwodu

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 10-06-2012 r.

Raczej powszechne jest przekonanie, że jeśli oboje małżonkowie chcą rozwiązać swoje małżeństwo poprzez rozwód to sąd ma obowiązek tego rozwodu udzielić. Nic jednak bardziej mylnego. Sąd nie orzeknie rozwodu, nawet mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Przytoczone uregulowanie nastręcza wiele trudności, gdyż sądy każdorazowo muszą ocenić, czy lepiej dla dziecka jest wychowywać się w poróżnionej rodzinie, bo brak orzeczenia rozwodowego nie zmusi przecież małżonków do dalszego wspólnego życia, czy w formalnie rozwiązanym małżeństwie. Sąd musi wybrać „mniejsze zło”, kierując się prawidłowym rozwojem dziecka.

Również niejednokrotnie Sąd Najwyższy zajmował się tą kwestią. W wytycznych z 1968 roku, które nadal są aktualne, stwierdził, że mając na uwadze dobro dziecka, należy ocenić czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi dziecka z tym rodzicem, z którym nie będzie stale zamieszkiwać, oraz czy rodzic ten będzie prawidłowo wykonywał swoje obowiązki rodzicielskie.

Okolicznością przemawiającą za nie orzeczeniem rozwodu, jest także postawa rodziców wobec kwestii wykonywania w przyszłości władzy rodzicielskiej. Jeżeli prezentują oni rozbieżne stanowiska, gdy każdy z nich chce, aby pieczę nad dzieckiem powierzono właśnie jemu, jednocześnie uniemożliwiając ingerencję drugiego rodzica, to sąd nie wyda wyroku rozwodowego, jeżeli dojdzie do przekonania, że utrzymanie obecnego stanu rzeczy będzie dla dzieci bardziej korzystne.

 

Dobro dzieci nie jest brane pod uwagę przy orzeczeniu rozwodu, jeżeli są to dzieci pełnoletnie (nawet jeśli jeszcze nie są samodzielne i pozostają na utrzymaniu rodziców) oraz, gdy chodzi o małoletnie dzieci jednego z małżonków.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29508 )
Array ( [docId] => 29508 )