Na czym polega zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 23-05-2012 r.

Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Wskazane przesłanki warunkujące rozwód mają charakter bardzo ocenny, co powoduje, że każda ze stron może inaczej je interpretować.

Według utrwalonego stanowiska doktryny, zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi łączących małżonków. Wskazuje się, że chodzi tutaj o więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze (materialne). Sąd Najwyższy, przyjął ponadto, że ustanie jednego z elementów więzi łączącej małżonków nie przesądza jeszcze o stopniu rozkładu pożycia, ale jest sygnałem, że do tego rozkładu może dojść.

Natomiast o trwałym rozkładzie pożycia mówimy wówczas, gdy mając na uwadze całość okoliczności sprawy, uzasadnione jest przypuszczenie, że nie jest możliwy powrót małżonków do wspólnoty małżeńskiej na jakiejkolwiek płaszczyźnie.

Przy ocenie trwałości rozkładu pożycia zasadniczego znaczenia nabiera upływ czasu. Jednak i tutaj powstają rozbieżności oraz wątpliwości, gdyż ciężko jest przyjąć jednoznaczny okres czasu, który przesądzałby o trwałości rozkładu. Sytuacja musi być każdorazowo oceniana, a pomocne w tej ocenie jest porównanie okresu rozłączenia małżonków z czasem trwania małżeństwa.

 

Należy jednak pamiętać, że mimo iż czynnik upływu czasu może odgrywać zasadniczą rolę przy ocenie kwestii rozkładu pożycia, to jednak nie można mu nadawać charakteru absolutnego, zwłaszcza w kontekście innych przesłanek rozwodowych.

Oceniając czy jest szansa na powrót małżonków do wspólnego pożycia, należy także mieć na względzie ich indywidualne cechy charakteru.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29506 )
Array ( [docId] => 29506 )