Ubezwłasnowolnienie całkowite jako podstawa unieważnienia małżeństwa

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 02-05-2012 r.

Jeśli małżeństwo zostało zawarte przez osobę, która jest ubezwłasnowolniona, to może być ono unieważnione. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy w trakcie małżeństwa ubezwłasnowolnienie zostało uchylone lub zmienione z całkowitego na częściowe.

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. Ubezwłasnowolnienie to stanowi bezwzględną przeszkodę do zawarcia małżeństwa, która nie może zostać usunięta w drodze zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Dotyczy to zarówno małżeństw zawieranych w formie świeckiej, jak i wyznaniowej, które wywołują skutki cywilne (śluby konkordatowe).

Istotne jest, aby ubezwłasnowolnienie całkowite istniało w chwili zawarcia małżeństwa, bez znaczenia pozostaje przyczyna ubezwłasnowolnienia oraz aktualny stan zdrowia psychicznego lub niedorozwoju umysłowego.

Natomiast, gdy małżeństwo zostało zawarte przez osobę, która jest ubezwłasnowolniona, wówczas może zostać ono unieważnione. Unieważnienia w takiej sytuacji może żądać każdy z małżonków, a także, na zasadach ogólnych, prokurator.

Prawo przewiduje jednak wyjątek, kiedy to małżeństwa zawartego przez osobą ubezwłasnowolnioną unieważnić nie można. Otóż, nie można się domagać unieważnienia małżeństwa z przyczyny ubezwłasnowolnienia, gdy w trakcie jego trwania, orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu zostało uchylone lub zmienione z całkowitego na częściowe. Ponieważ prawo nie precyzuje o jakie dokładnie uchylenie ubezwłasnowolnienia całkowitego chodzi, więc i jego zmiana na ubezwłasnowolnienie częściowe, stanowi przeszkodę do unieważnienia małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa następuje w postępowaniu procesowym. Od pozwu pobiera się opłatę stałą w wysokości 200 zł.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29503 )
Array ( [docId] => 29503 )