Czy można poślubić kuzynkę

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 10-06-2012 r.

Kiedyś ożenek, zwłaszcza w rodzinach królewskich, pomiędzy spokrewnionymi osobami był wręcz pożądany i powszechny. Obecnie, takie sytuacje są bardzo rzadkie i raczej nie spotykają się z ogólną aprobatą społeczeństwa. A jak tą kwestię reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Otóż, zgodnie z art. 14 wskazanego kodeksu, nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby spokrewnione ze sobą w linii prostej, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej.

Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej, a więc wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.) oraz zstępni (dzieci, wnuki, itd.). Rodzeństwo jest ze sobą spokrewnione w linii bocznej, tzn. że osoby te posiadają wspólnego przodka, ale nie pochodzą jedna od drugiej.

Natomiast, stosunek powinowactwa powstaje między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Ważne jest, że powinowactwo trwa nadal, mimo ustania małżeństwa. Linię i stopień powinowactwa określa się na podstawie linii i stopnia pokrewieństwa.

Ustawodawca przewidział jednak jeden wyjątek, kiedy małżeństwo między osobami wymienionymi w art. 14 może zostać zawarte. Zgodnie z powyższym, związek małżeński mogą zawrzeć powinowaci, ale tylko za zgodą sądu i tylko jeśli za wydaniem zezwolenia przemawiają ważne powody. Z wnioskiem do sądu o udzielenie zgody zwracają się sami zainteresowani, którzy chcą zawrzeć małżeństwo.

 

Małżeństwo zawarte wbrew uregulowaniu określonemu w art. 14 § 1, może zostać unieważnione. Z wnioskiem o unieważnienie może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Po raz kolejny jednak zachodzi wyjątek w wypadku małżeństwa między powinowatymi, gdyż w przypadku tego związku małżeńskiego z wnioskiem o unieważnienie mogą wystąpić tylko małżonkowie. Należy także pamiętać, że prokurator jest w każdym wypadku uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29527 )
Array ( [docId] => 29527 )