Co to jest ślub konkordatowy

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 25-09-2012 r.

Dzięki instytucji ślubu konkordatowego przyszli małżonkowie nie muszą zawierać dwóch małżeństw – przed urzędnikiem stanu cywilnego oraz przed duchownym. Ślub konkordatowy jest uznawany zarówno przez prawo polskie, jak i przez prawo kościelne.

 

Małżeństwo kobiety i mężczyzny zawarte zgodnie z prawem wewnętrznym kościoła lub innego związku wyznaniowego nazywane jest małżeństwem wyznaniowym. Tak zawarte małżeństwo nie rodzi żadnych skutków w sferze prawnej, a więc na gruncie prawa, osoby, które zawarły tylko ślub wyznaniowy, nadal pozostają w stosunku do siebie obce.

Natomiast, poprzez zawarcie ślubu cywilnego powstaje między małżonkami stosunek prawny, który z kolei nie jest respektowany przez prawo wewnętrzne kościoła, a więc osoby związane ślubem cywilnym nie są małżeństwem w świetle prawa kościelnego.

Istnienie tych dwóch form zawierania małżeństw, prowadziło do sytuacji w której, osoby, które chciały zawrzeć małżeństwo w zgodzie z prawem polskim i z prawem kanonicznym, musiały złożyć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński przed duchowny i przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, można więc powiedzieć, że brały dwa śluby.

Sytuacja zmieniła się, gdy Rzeczpospolita Polska podpisała w 1993 roku ze Stolicą Apostolską Konkordat na mocy którego małżeństwo kanoniczne (wyznaniowe) wywołuje takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim. Ślubem konkordatowym określany jest zatem ślub, który jest uznawany zarówno przez prawo polskie, jak i przez prawo kościelne.

Jednakże, aby przyszli małżonkowie mogli zawrzeć ślub w formie konkordatowej, nie mogą między nimi istnieć przeszkody uniemożliwiające zawarcie ślubu cywilnego oraz są zobowiązani do złożenia, przy zawieraniu małżeństwa, zgodnego oświadczenie woli dotyczącego wywarcia skutków cywilnych.

 

 

 

Ślubu konkordatowego udziela duchowny, który przekazuje następnie do urzędu stanu cywilnego, w ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, wniosek na podstawie, którego możliwe będzie wpisanie małżeństwa w akta stanu cywilnego.


Zobacz także:

 

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29530 )
Array ( [docId] => 29530 )