Jakie dokumenty są potrzebne, żeby zawrzeć małżeństwo

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 10-06-2012 r.

Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński, muszą w tym celu przedstawić odpowiednie dokumenty. Są to między innymi pisemne oświadczenie o braku wiedzy na temat istnienia okoliczności, które wyłączają zawarcie małżeństwa oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Szczegółowy wykaz potrzebnych zaświadczeń znajduje się w art. 54-56 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z powyższym, należy przedstawić:

  • dokument stwierdzający tożsamość oraz odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli dana osoba była już w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby,
  • pisemne oświadczenie o braku wiedzy na temat istnienia okoliczności, które wyłączają zawarcie małżeństwa,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np.: w przypadku chęci zawarcia małżeństwa przez kobietę między 16. a 18. rokiem życia.

Obowiązek przedstawienia odpisu skróconego aktu urodzenia ustaje jeżeli został on sporządzony w tym samym urzędzie stanu cywilnego, w którym ma zostać sporządzony akt małżeństwa.

Dokumentami, które stanowią dowód ustania małżeństwa są:

  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie stwierdzenia zgonu lub uznania za zmarłego poprzedniego małżonka,
  • odpis skróconego aktu małżeństwa z adnotacją, że małżeństwo zostało rozwiązane poprzez rozwód lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

W przypadku unieważnienia małżeństwa dowód tego faktu stanowi odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa. Podobnie jest w przypadku nieistnienia małżeństwa, którego dowód stanowi odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienia małżeństwa.

 

Należy pamiętać także o złożeniu stosownego pełnomocnictwa kierownikowi urzędu stanu cywilnego jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma nastąpić za pośrednictwem pełnomocnika.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29525 )
Array ( [docId] => 29525 )

Array ( [docId] => 29525 )