Kiedy małżeństwo bigamiczne będzie ważnie zawarte

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 10-06-2012 r.

Bigamia, a więc posiadanie przez jednego mężczyznę dwóch (albo więcej) żon, lub przez kobietę dwóch (i więcej) mężów, jest przez polski system prawny zabronione. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy zastosowanie tego przepisu może budzić wątpliwości.

Odpowiedzią ustawodawcy na tego typu sytuację jest regulacja, która umożliwia uznanie małżeństwa bigamicznego za ważnie zawarte. Zgodnie z powyższym, nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim jeżeli to poprzednie małżeństwo zostało unieważnione, ustało lub ustalono nieistnienie tego małżeństwa.

Przytoczona regulacja jest o tyle zasadna, że z punktu widzenia prawa, nie istnieją w tym samym czasie dwa małżeństwa jednej osoby, więc nie ma przesłanek do bigami.

Dowodem ustania, unieważnienia lub uznania małżeństwa za nieistniejące są:

  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu poprzez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego unieważnieniu albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

 

Dla zobrazowania sytuacji, kiedy małżeństwo bigamiczne pozostanie ważne podaje się taki akademicki przykład. W trakcie trwania małżeństwa mężczyzna zaginął. Minął dość długi czas i zostały spełnione wszystkie przesłanki do uznania go za zmarłego, więc żona wystąpiła z takim wnioskiem do sądu. Sąd orzekł uznanie mężczyzny za zmarłego, orzeczenie stało się prawomocne, więc kobieta powtórnie wyszła za mąż. Po drugim zamążpójściu okazało się jednak, że pierwszy mąż odnalazł się i żyje. W takiej sytuacji, drugie małżeństwo tej kobiety nie będzie uznane jako bigamiczne i jest nadal ważnie zawarte.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29526 )
Array ( [docId] => 29526 )