Co to jest ekspresowa amortyzacja

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Amortyzacja to prawny wyraz zużycia obiektów majątkowych, których wartość nabycia nie zostaje zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Niejednokrotnie amortyzowanie środków trwałych trwa niezwykle długo. Rozwiązaniem znacznie skracającym ten okres, jest zastosowanie tzw. ekspresowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.

Z szybkiej amortyzacji, polegającej na możliwości jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodów, wydatków na nabycie środków trwałych do wartości 50 000 euro mogą korzystać dwie grupy podatników:

  • podatnicy, którzy rozpoczęli działalność,
  • mali podatnicy czyli firmy, której przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2012 r. jest to kwota 5 324 000 zł.

Jednorazowa amortyzacja nie przysługuje podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych rozpoczynającym działalność, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

  • prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie,
  • prowadzili działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej (spółki niemające osobowości prawnej zostały wymienione w ramce), lub
  • małżonek podatnika prowadził wyżej wskazaną działalność, gdy jednocześnie między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Należy pamiętać ,że limit 50 000 euro jest limitem rocznym. Tak więc, jeżeli w kolejnych latach przedsiębiorstwo spełni definicję małego podatnika, każdego roku będzie możliwość dokonywania jednorazowych odpisów do łącznej wysokości 50 000 euro. Bez znaczenia jest ilość środków trwałych, od których podatnik będzie dokonywał specjalnych odpisów.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31566 )
Array ( [docId] => 31566 )