Premier w expose zapowiedział dalszą deregulację zawodów

Data: 13-10-2012 r.

Premier zaprezentował w Sejmie zadania rządu na 2013 r. oraz na kolejne lata kadencji. Wśród zaplanowanych działań znalazła się deregulacja zawodów. Ma ona objąć m.in. biegłych rewidentów i usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Premier Donald Tusk podczas wystąpienia w sejmie, zapowiedział dalszą deregulację zawodów. Przypomnijmy, że w II transzy deregulacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości znalazł się m.in. doradca podatkowy, biegły rewident i usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obecnie projekt z 27 września 2012 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych trafił do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych.

Więcej:

Deregulacja obejmie również księgowych i doradców podatkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nie będzie wymagało certyfikatu

Zostaną zlikwidowane certyfikaty księgowe wydawane przez Ministra Finansów. Działalność usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tak jak dotychczas, będą mogli wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 uor.

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie będą w żaden sposób weryfikowane w zakresie posiadanych kwalifikacji.

Sprawdź też:

Deregulacja zawodu księgowego: jakość usług spadnie

Biegłym rewidentem zostanie osoba ze średnim wykształceniem

Obecnie ustawa o biegłych rewidentach zawiera wymóg posiadania wyższego wykształcenia, jako warunku uzyskania uprawnień wykonywania zawodu. Po zmianach wymóg ten zostanie zniesiony – wystarczy wykształcenie na poziomie egzaminu dojrzałości. Proponuje się także uelastycznienie systemu doskonalenia zawodowego, przez wprowadzenie nowych możliwości jego zaliczania, np. w formie e-learningu.

Więcej na ten temat:

Deregulacji ciąg dalszy: biegły rewident nie musi mieć studiów wyższych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31787 )
Array ( [docId] => 31787 )