Prowadzenie komputerowej księgi rachunkowej

Data: 07-11-2012 r.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu programu komputerowego ma zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald. O czym jeszcze pamiętać, prowadząc księgi rachunkowe?

Trzeba uważać, by nie narazić się kontroli skarbowej

Jeżeli jednostka prowadzi rachunkowość, wykorzystując program komputerowy, musi przedstawić opis przetwarzania danych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Dokument ten powinien zawierać wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań, ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych. O czym jeszcze należy pamiętać, prowadząc księgi rachunkowe przy użyciu komputera i na co zwróci uwagę kontrola skarbowa.

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, należy zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald, a także informację o osobach odpowiedzialnych za dokonywanie zapisów księgowych.

Z czego można zrezygnować

Można zaniechać umieszczania na dowodzie księgowym podpisu wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, stwierdzenia kwalifikacji i dekretacji dowodu, a także podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania, pod warunkiem, że dane takie wynikać będą z wydruków wygenerowanych z programu księgowego, z którego korzysta jednostka (art. 21 ust. 1a uor).

A gdy kontrola skarbowa zapuka do drzwi

W trakcie ewentualnej kontroli organy podatkowe mogą opierać się na wydrukach z dekretacją dokumentów źródłowych. Kontrola może również polegać na weryfikacji zgodności stosowanego przez jednostkę systemu z przepisami ustawy o rachunkowości.

Jednostka powinna określić w przyjętej polityce rachunkowości sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (art. 10 ust.1 uor).

Jeżeli nie ma wydruków ksiąg, zapisane na nośniku dane powinny pozwolić na możliwość dokonania wglądu do prowadzonych ksiąg rachunkowych lub umożliwić dokonanie wydruków.

Podstawa prawna:

art. 10 ust. 1, art. 21 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Magdalena Flis

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31792 )
Array ( [docId] => 31792 )