Rachunkowość w specjalnej strefie ekonomicznej

Data: 02-12-2012 r.

W ustawie o rachunkowości nie znajdziemy bezpośrednio obowiązku wprowadzania dodatkowych kont związanych z działalnością prowadzoną w strefie ekonomicznej. Jednak prowadząc rachunkowość w specjalnej strefie ekonomicznej warto je wprowadzić, sprawdźmy dlaczego.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera bezpośrednio nakazu wprowadzania dodatkowych kont syntetycznych czy analitycznych do gromadzenia informacji o przychodach, kosztach, aktywach czy pasywach związanych z działalnością prowadzoną w strefie ekonomicznej. Warto jednak wprowadzić takie konta, z tego względu, że na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania, należy dysponować informacjami o zakresie i rodzaju działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej.

Pamiętajmy, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m updop.

 

Żeby ustalić wartość dochodów z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej korzystających ze zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop najprościej uzyskać te informacje z kont.

Zatem warto w ZPK przewidzieć albo konta albo za pomocą np. znaczników wyodrębnianie zdarzeń które wiążą się z tzw. Działalnością strefową.

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  • art. 9 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

dr Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31799 )
Array ( [docId] => 31799 )

Array ( [docId] => 31799 )