Rozliczanie reklamacji w księgach rachunkowych

Autor: Szulik Katarzyna
Data: 23-01-2013 r.

Żadne dobro nie jest na tyle trwałe, aby można było o nim powiedzieć, że jest wieczne. Różne czynniki mogą sprawić, że niedługo nacieszymy się nabytym przedmiotem i konieczne będzie ubieganie się o reklamację. Bardzo często jednak przedsiębiorcy mają wątpliwości odnośnie ujmowania reklamacji w księgach rachunkowych.

Czym jest reklamacja

Reklamacja wiąże się z czynnością, jaką niezadowolony z konkretnego towaru lub usługi klient podejmuje wobec sprzedającego. Ma ona na celu okazanie wadliwego towaru lub wskazanie braku precyzji w wykonaniu danej usługi. Klient domaga się w takiej sytuacji od sprzedawcy zamiany danego towaru na inny, bądź ponownego wyświadczenia usługi. Może również domagać się zwrotu należności, którą wpłacił na poczet zakupu danego towaru lub usługi. Niejednokrotnie warunkiem przyjęcia reklamacji przez sprzedawcę jest okazanie paragonu fiskalnego przez klienta.

Jak ujmować reklamację w księgach rachunkowych

Przyjęcie reklamacji wiąże się każdorazowo z poniesieniem dodatkowych kosztów naprawy, bądź wyprodukowania nowego, pozbawionego wad fizycznych dobra, które klient otrzyma w zamian za niesatysfakcjonujący go towar. W przedsiębiorstwach przyjęte w ramach procesu reklamacji towary powinny podlegać poświadczeniu i zarejestrowaniu w magazynie w ewidencji pozabilansowej.

Mając na uwadze zachowanie równowagi przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa, kierownictwo jednostki jest zobowiązane dokonać szacunku kosztów ewentualnej reklamacji. Jest ponadto zobligowane ujawnić w sprawozdaniu finansowym sumę wiarygodnie określonej rezerwy na wydatki napraw gwarancyjnych lub wykonania prac poprawkowych. W przypadku podjęcia decyzji o rozpatrzeniu reklamacji i wydania w zamian towaru nieposiadającego wad, należy towar wadliwy przenieść z magazynu produktów reklamowanych do magazynu zapasów niepełnowartościowych i zewidencjonować go w księgach rachunkowych w wysokości kosztu wytworzenia.

Szulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31805 )
Array ( [docId] => 31805 )