Samochód osobowy w firmie nie będący środkiem trwałym

Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

W firmach wykorzystywane są samochody osobowe, które nie są ujęte w ewidencji środków trwałych. W takich sytuacjach zdarza się, że pracownicy dostarczają faktury, które nie zawierają numeru rejestracyjnego pojazdu lub zawierają numer błędny. Powstaje wówczas pytanie czy takie faktury stanowią dowód poniesienia wydatku, gdy prowadzimy PKPiR?

Aby wydatki związane z używaniem samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej mogły stanowić koszty uzyskania przychodów z tej działalności, konieczne jest:

  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca; w razie braku tej ewidencji przedmiotowe wydatki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu oraz
  • gromadzenie faktur dokumentujących faktyczne poniesienie ww. wydatków przez spółkę cywilną (faktury powinny zawierać numer rejestracyjny pojazdu), oraz
  • sporządzanie miesięcznych zestawień poniesionych wydatków wynikających z ww. faktur.

Co niezwykle istotne organy podatkowe prezentują stanowisko, iż tylko faktury zawierające numer rejestracyjny pojazdu mogą zostać ujęte w miesięcznym zestawieniu które stanowią podstawę wpisu kosztów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Natomiast rachunki niespełniające tego wymogu nie mogą znaleźć się w zestawieniu miesięcznym, a tym samym nie obciążają kosztów w księdze (por. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2005 r., nr IS.I/1-415/162/04).

Potwierdzeniem powyższych uwag są również zawarte objaśnienia (do kolumny 13) do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wynika z nich, że podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów, dokonując miesięcznych zestawień ponoszonych wydatków na używanie samochodu, muszą opierać się na fakturach zawierających numer rejestracyjny pojazdu.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31782 )
Array ( [docId] => 31782 )