Trzeba zmienić politykę rachunkowości na 2016 rok

Data: 18-11-2015 r.

Do sprawozdań finansowych za 2016 rok będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Firmy muszą więc wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości, które będą dostosowywały ją do nowych regulacji.

Problem: Na czym będą polegały zmiany w polityce rachunkowości. Czy wszystkie firmy muszą je wprowadzić w przyszłym roku?

Rozwiązanie: Zakres zmian w polityce rachunkowości będzie zależeć od tego, czy jednostka będzie spełniała kryteria przewidziane dla tzw. małych jednostek. Ponadto istotne jest, czy kierownik jednostki zdecyduje się na zastosowanie uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości. Kierownik takiej jednostki musi wprowadzić do polityki rachunkowości zapisy o skorzystaniu z któregokolwiek lub wszystkich łącznie uproszczeń.

Pojęcie „istotności” ważne przy uproszczeniach

W zmienianej polityce rachunkowości należy uaktualnić lub wprowadzić pojęcie „istotności”. Nie było ono zdefiniowane w ustawie o rachunkowości, natomiast jest bardzo ważne przy przyjmowaniu wszelkiego rodzaju uproszczeń. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38075 )
Array ( [docId] => 38075 )