Zmiany w ustawie o rachunkowości obejmą SKOKi

Data: 25-10-2012 r.

27 października wchodzi w życie nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Od tego dnia jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zostaną objęte przepisami ustawy o rachunkowości, bez względu na wielkość osiąganych przychodów, a przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, nie będą mogły stosować uproszczeń.

Przepisy ustawy o rachunkowości obejmą kasy

Nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 855) określa zasady tworzenia, organizacji i działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru nad kasami. Zmiany, które wejdą w życie już 27 października, powodują też zmiany w ustawie o rachunkowości (uor). Co istotne, kasy będą podlegały przepisom uor, bez względu na wielkość osiąganych przychodów.

Sprawozdanie finansowe bez uproszczeń

Kasy nie będą mogły stosować uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych – (nowe brzmienie art. 50 ust. 4 uor). Dodajmy, że uproszczone sprawozdanie finansowe polega na wskazaniu informacji w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do uor.

Sprawozdanie finansowe będzie obowiązkowo badane

W ustawie o rachunkowości (w art. 64 w ust. 1) dodano pkt 1a, który zakłada obowiązek badania sprawozdania finansowego kas przez biegłego rewidenta i obowiązek ogłoszenia sprawozdania.

Raport biegłego rewidenta

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Sprawdź też:

Od 27 października do art. 65 ust. 5 zostanie dodany pkt 5a, zgodnie z którym raport biegłego rewidenta będzie musiał zawierać stwierdzenie stosowania się przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do obowiązujących zasad w zakresie ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowości ustalenia współczynnika wypłacalności.

Podstawa prawna:

art. 81 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 855).

Sylwia Maliszewska, redakcja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31788 )
Array ( [docId] => 31788 )

Array ( [docId] => 31788 )