8 wskazówek, o których trzeba pamiętać sporządzając bilans

Data: 26-11-2012 r.

Niektórzy mówią, że bilans jest „fotografią” jednostki na określony dzień (dzień bilansowy). Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe wycenienie i zaprezentowanie wszystkich składników majątkowych i źródeł ich finansowania. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, przygotowując bilans przedsiębiorstwa.

 • Prawo wieczystego użytkowania gruntów, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego zaliczamy do środków trwałych, inaczej niż w podatku dochodowym.
 • Stosowanie podatkowych stawek amortyzacji ułatwia życie, ale uwaga, może prowadzić do prezentacji nierzetelnego obrazu jednostki.
 • Jeśli jednostka poddaje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, to rozbieżności stawek amortyzacyjnych bilansowych i podatkowych są jedną z przyczyn rozpoznawania odroczonego podatku dochodowego.
 • Trzeba zweryfikować stosowane dotychczas okresy użyteczności ekonomicznej i stawki amortyzacji środków trwałych. Jeśli uległy one zmianie, to w następnych latach obrotowych trzeba dokonać w innej kwocie odpisów amortyzacyjnych (art. 32 ust. 3 uor). Często o tym niestety się zapomina. Nawet, jeżeli jednostka stosuje stawki podatkowe, to warto czasem od nowego roku je obniżyć lub podwyższyć w zależności od potrzeb i możliwości prawnych.
 • Odpisy aktualizacyjne są dokonywane także, gdy nastąpi zmiana technologii produkcji, przeznaczenie do likwidacji, wycofanie z używania lub inna przyczyna związana z ryzykiem prowadzenia działalności.

 • Ustawa o rachunkowości nie pozwala dobrowolnie dokonywać przeszacowania środków trwałych. Zwiększenie wartości może dziś nastąpić tylko jako efekt ulepszenia środka trwałego.
 • Nakłady na ulepszenia w środkach trwałych, także tych obcych, niebędących własnością jednostki, to nakłady, dzięki którym wzrosła użyteczność tych środków trwałych. Dzięki nim jednostka może osiągnąć większe przychody lub zaoszczędzić kosztów eksploatacji tego środka trwałego i oczywiście ten wpływ możesz określić wartościowo.
 • Ustawa o rachunkowości nie wymaga tytułu własności do środka trwałego. Warto jednak sprawdzić, czy umowa leasingu, której firma jest stroną nie jest umową leasingu finansowego i czy w związku z tym przedmiotu tej umowy nie trzeba rozpoznać jako środka trwałego. Przypominamy, że uproszczenie polegające na "podatkowym" księgowaniu leasingu mogą stosować wyłącznie firmy, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu.

Podstawa prawna:

art. 45 ust. 1, art. 46 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31828 )
Array ( [docId] => 31828 )

Array ( [docId] => 31828 )