Błąd w sprawozdaniu finansowym polegający na złej kwalifikacji leasingu

Data: 27-11-2012 r.

Jednym z częstych błędów, jakie wykrywa biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego jest niewłaściwe rozliczenie opłaty inicjalnej w umowie leasingu. Jak prawidłowo prezentować leasing w sprawozdaniu finansowym, aby uniknąć takich nieprawidłowości?

Niewłaściwa kwalifikacja umowy leasingu przyczyną nieprawidłowości

Często jednostki użytkują wiele aktywów na podstawie umów leasingu, które na potrzeby podatkowe są klasyfikowane jako leasing operacyjny. Jeżeli jednostka spełni kryteria określone w art. 64 ust. 1 uor (obowiązek badania sprawozdań finansowych), wtedy do klasyfikacji zawartych umów leasingowych musi zacząć stosować zasady wynikające z ustawy o rachunkowości.

Okazuje się wówczas, że większość umów leasingu, które do celów podatkowych są traktowane jako leasing operacyjny, w myśl przepisów rachunkowych, należy traktować jak leasing finansowy (wystarczy spełnienie jednego warunku spośród wymienionych w art. 3 ust. 4 uor, aby pod względem księgowym umowa została zaklasyfikowana jako leasing finansowy). W rezultacie niewłaściwej kwalifikacji danej umowy leasingu, wartość aktywów trwałych i zobowiązań długoterminowych zostaje zaniżona.

Błędna jest również struktura kosztów w rachunku zysków i strat (nieprawidłowe zobrazowanie procesu finansowania zewnętrznego aktywów), jak również struktura przepływów pieniężnych na poziomie przepływów z działalności inwestycyjnej, finansowej oraz operacyjnej.

 

Niewłaściwe rozliczenie opłaty inicjalnej

Typowym błędem jest również niewłaściwe rozliczenie opłaty inicjalnej w umowie leasingu. często ujmują opłatę wstępną (np. 10% lub 20% wartości przedmiotu leasingu) w kosztach w miesiącu otrzymania faktury. Ta opłata zazwyczaj stanowi dość znaczącą kwotę.

Wstępnej opłaty leasingowej generalnie nie można bezpośrednio dopasować do konkretnych przychodów - jest ona na ogół uiszczana jednorazowo przy zawieraniu umowy leasingowej, nawet jeszcze przed wydaniem przedmiotu leasingu, a częstokroć dokonanie tej wpłaty jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu.

Oznacza to więc, że omawiana opłata w leasingu operacyjnym jest kosztem pośrednio związanym z przychodem i powinna być rozliczana w całym okresie trwania umowy leasingowej jako „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” (w odpowiednim podziale na długo- i krótkookresowe) - w kosztach danego okresu należy zatem ujmować proporcjonalną część tej opłaty.

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 4, art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.
 • KSR 5 Leasing, najem i dzierżawa.

Autor: Grzegorz Magdziarz

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31830 )
Array ( [docId] => 31830 )

Array ( [docId] => 31830 )