Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego

Data: 17-06-2013 r.

Każda jednostka objęta wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego powinna złożyć do sądu rejestrowego roczne sprawozdanie finansowe. Nawet jeśli jest ono niezatwierdzone trzeba pamiętać o dopełnieniu tego obowiązku. W przeciwnym razie grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności.

Kierownik jednostki składając sprawozdanie we właściwym rejestrze sądowym powinien pamiętać o przestrzeganiu terminów i komplecie dokumentów.

 

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia (z reguły jest to 15 lipca) należy przekazać do KRS oprócz sprawozdania:

  • opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu, a jeśli jednostka sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe, to zamiast opinii biegłego rewidenta informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia,

  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

  • w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych - także sprawozdanie z działalności.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, to należy je złożyć w rejestrze sądowym dwukrotnie:

- w ciągu 15 dni po tym terminie,

- a także 15 dni po jego zatwierdzeniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31854 )
Array ( [docId] => 31854 )