Błędy w sprawozdaniu finansowym nie mogą być zamierzone

Data: 03-06-2013 r.

Międzynarodowe regulacje opisują zagadnienie błędów w sprawozdaniu finansowym MSR 8 - Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Nie można uznać za zgodne z wymogami MSSF, jeśli błędy zostały popełnione w celu uzyskania zamierzonego wyniku finansowego.

Jeżeli zostaną one wykryte jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, powinny zostać niezwłocznie skorygowane.

MSR 8: błędy kolejnych okresów sprawozdawczych

W sytuacji, w której dochodzi do wykrycia istotnych błędów w kolejnych okresach sprawozdawczych, jednostka musi zastosować zasady określone przez § 42 MSR 8, czyli:

  • przekształcić dane porównawcze dotyczące prezentowanego poprzedniego okresu/ów w którym popełniono błąd,

  • przekształcić bilanse otwarcia aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych najwcześniejszego z prezentowanych okresów jeśli błąd został popełniony w okresach wcześniejszych od prezentowanych.

Korekta błędu w sprawozdaniu lat ubiegłych nie powinna być prezentowana w rachunku zysków i strat tego okresu sprawozdawczego, w którym jednostka dokonała identyfikacji błędu. W takiej sytuacji jednostka musi jej dokonać w odniesieniu do najwcześniejszego z możliwych okresów.

Korekta błędu w sprawozdaniu wymaga dodatkowych ujawnień

W związku z ujęciem korekty dotyczącej błędów w sprawozdaniu popełnionych w latach ubiegłych jednostka jest zobowiązana do ujawnienia następujących informacji:

  • rodzaj popełnionego błędu,
  • kwota korekty dotyczącej każdego wcześniejszego prezentowanego okresu oraz bilansu otwarcia najwcześniejszego z prezentowanych okresów,
  • informacja o braku możliwości retrospektywnego ujęcia błędu – niewykonalność w praktyce oraz informacja w jaki sposób i kiedy błędy zostaną poprawione.
Standard określa również, że informacje o błędach w sprawozdaniu nie muszą być powtarzane w kolejnych sporządzanych sprawozdaniach finansowych.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31853 )
Array ( [docId] => 31853 )