Zakup środka trwałego na kredyt a wartość początkowa

Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Podatnicy niejednokrotnie decydują się na zakup środków trwałych na kredyt. Co do zasady odsetki od zapłaconego kredytu stanowią koszt jednak problem powstaje gdy podatnik uiści je przed rozpoczęciem używania środka trwałego.

Do kosztów związanych z zakupem zalicza się w szczególności koszty:

  • transportu, załadunku i wyładunku,
  • ubezpieczenia w drodze,
  • montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,
  • opłat notarialnych, skarbowych i innych,
  • odsetek, prowizji.

Z powyższego wynika, że odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego oraz koszty montażu, które zostały naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, powiększają wartość początkową tego środka.

Wartości początkowej nie będą zwiększały odsetki zapłacone po przekazaniu środka trwałego do używania, gdyż będą zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 6 marca 2006 r., nr PUS.I/423/2/06, czytamy, że:

„(…) Odsetki od kredytu, które naliczone zostały do dnia przyjęcia środka trwałego do używania i które jednocześnie miały prawo być naliczone, gdyż zgodnie z umową dotyczyły okresu do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, zwiększają jego wartość początkową. Natomiast nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego odsetki należne za okres po jego przyjęciu do używania. Odsetki te są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty, co wynika z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Więcej informacji na http://www.lexagit.pl/eksperci-lexagit-odsetki-od-kredytu-a-wartosc-poczatkowa-srodka-trwalego/

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31871 )
Array ( [docId] => 31871 )

Array ( [docId] => 31871 )