Dotację celową można przeznaczyć na finansowanie inwestycji dla osób fizycznych

Autor: Lidia Pogodzińska
Data: 09-03-2016 r.

Zdaniem RIO w Kielcach finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, może polegać na udzieleniu dotacji celowej, z budżetu gminy na koszty inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Jedna ze świętokrzyskich gmin zwróciła się do RIO w Kielcach o interpretację przepisów w zakresie dotacji celowej na finansowanie inwestycji przeznaczonej także dla osób fizycznych. Zdaniem RIO w Kielcach finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, może polegać na udzieleniu dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zam.), z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (art. 403 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). 
To organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, stosowną uchwałą, określa tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania. Kielecka izba zwraca uwagę, że sposób wykorzystania przez gminę środków pochodzących z realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinien wynikać z dokumentów programu.

Źródło:

Wyjaśnienie RIO w Kielcach z 29 grudnia 2015 r. (znak: WI-44/4083/15).

Lidia Pogodzińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38690 )
Array ( [docId] => 38690 )

Array ( [docId] => 38690 )