RIO o możliwości finansowania przez gminę wydawania gazetki lokalnej

Data: 14-01-2016 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu udzieliła wyjaśnień na pytanie jednej z gmin dotyczące finansowania przez JST gazetki lokalnej. Jej zdaniem do ustawowego zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne. 

W ocenie izby wydawanie przez gminy bądź finansowanie gazet jest możliwe wówczas, gdy wiąże się z uspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców. Warunek ten spełniają gazety zawierające informacje o działaniach i zamierzeniach organów gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym o aktach prawa miejscowego, organizowanych akcjach, imprezach itp. O publicznym bądź prywatnym charakterze działania organów gminy przesądza bezpośredni cel tego działania, tzn. czy głównym zamierzeniem i skutkiem jest zaspokajanie zbiorowej potrzeby wspólnoty samorządowej, czy też jego skutki służą osobom fizycznym i prawnym ze względu na ich prywatne cele.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu udzieliła wyjaśnień na pytanie jednej z gmin dotyczące finansowania przez JST czasopisma o zasięgu lokalnym, o charakterze publicystyczno-informacyjnym ze środków budżetu (pismo P.WR.54.45.2015).Izba przypomniała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w ramach gospodarki finansowej gmina może wykonywać tylko zadania wyraźnie przypisane jej przez ustawodawstwo. Do ustawowego zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Są to zadania publiczne, które mają na celu korzyść ogółu, czyli zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy gminy. 

Źródło: www.rio.gov.pl

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38448 )
Array ( [docId] => 38448 )

Array ( [docId] => 38448 )