Nowe zasady łączenia się samorządów od 2016r.

Data: 22-10-2015 r.

Od 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji o samorządzie terytorialnym, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania i organizowania zadań, które gminy, powiaty i województwa samorządowe wykonują na rzecz obywateli. Zmienią się zasady łączenia się samorządów.

Jednostki samorządu terytorialnego muszą przygotować się na kolejne zmiany, które wynikają z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy obejmują:

 
  • Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa oraz ustawach o finansach publicznych, rachunkowości, o systemie oświaty i o pomocy społecznej. Poprzez zmiany w tych ustawach nastąpi zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego, łatwiejsza będzie współpraca oraz możliwość łączenia jednostek Ustawę o podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku leśnym.

  • Ustawę o ochronie przyrody oraz ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni.

  • Przepisy materialnego prawa administracyjnego normującego zadania samorządu terytorialnego – zmiany o charakterze deregulacyjnym i doprecyzowującym.

Najbardziej na funkcjonowanie samorządów wpłyną zmiany wprowadzone w pierwszym obszarze ustaw, wprowadzają one bowiem inne niż dotychczas zasady łączenia się jednostek samorządu terytorialnego, możliwości utworzenia związków powiatowo-gminnych oraz centrów usług wspólnych, czyli wspólnej obsługi samorządów (jednostek zapewniających w szczególności obsługę organizacyjną, administracyjną lub księgową dla innych jednostek organizacyjnych jst).

Maria Kucharska-Fiałkowska, ABI, specjalista ds. audytu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37954 )
Array ( [docId] => 37954 )