Co można wliczyć pracownikowi do uprawnień związanych z odprawą emerytalną

Data: 31-07-2016 r.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach i jednostkach wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych urzędnikowi państwowemu przechodzącemu na emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa:

  1. po dziesięciu latach pracy w urzędach – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia;
  2. po piętnastu latach pracy w urzędach – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia;
  3. po dwudziestu latach pracy w urzędach – w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Do okresu pracy w urzędach wlicza się okres zatrudnienia w innych zakładach pracy na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 2 u.p.u.p.

Gdy praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
Oczywiście to zainteresowany urzędnik jest zobowiązany udowodnić okresy zatrudnienia i inne okresy zaliczane do stażu pracy uprawniające go do odprawy emerytalnej lub rentowej.

Iwona Kusio-Szalak, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39311 )
Array ( [docId] => 39311 )