Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2016 roku

Data: 10-06-2016 r.

Do 31 sierpnia należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielom. W 2016 r. wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1093,93 zł. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na okres krótszy niż rok szkolny oraz na część etatu, kwota ta będzie proporcjonalna do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy w roku szkolnym 2015/2016. Sprawdź, kto ma prawo do świadczenia urlopowego i jak poprawnie obliczyć jego wysokość.

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli uzależniona jest od wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS na pracowników niebędących nauczycielami. Na rok 2016 wysokość odpisu na ZFŚS ustala się w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z przepisem art. 5e  oraz art. 5 ust. 7 ustawy o ZFŚS. W związku z tym w 2016 r. wartość odpisu dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach wynosi 37,5% od kwoty 2.917,14 zł, czyli 1.093,93 zł.

Tym samym  nauczyciel, który przepracował cały rok szkolny 2015/2016 (tj. od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.) w pełnym wymiarze czasu pracy otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł.

Świadczenie proporcjonalne do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu

Świadczenie urlopowe wypłacane jest nauczycielom w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu w danym roku szkolnym. Jeżeli wymiar etatu ulegał zmianom w trakcie roku szkolnego, a nawet w trakcie miesiąca - nauczyciel otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru.

Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1093,93 zł. Tym samym przy części etatu kwota ta jest odpowiednio niższa (tabela 1 ).

Tabela 1. Proporcjonalne świadczenie urlopowe

Wymiar czasu pracy

Kwota

na 1/2 etatu

546,97 zł

na 1/4 etatu

273,48 zł

na 3/4 etatu

820,45 zł 

Maria Kucharska-Fiałkowska, audytor, specjalista ds. kadr i płac w jsfp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39098 )
Array ( [docId] => 39098 )

Array ( [docId] => 39098 )