Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 roku

Autor: Maria Kucharska-Fiałkowska
Data: 14-01-2016 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest swoistą premia za świadczenie pracy. Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy okresu pełnego roku. Jednak możliwe jest nabycie prawa do tego świadczenia także w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku, ale świadczył pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Ważne w tym przypadku jest, że mówiąc o przepracowaniu, należy rozumieć faktyczne świadczenie pracy. W związku z tym absencje chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne, urlopy bezpłatne, szkoleniowe itp. pomniejszają okres, jaki uznawany jest za przepracowany.

Ustawa dotycząca trzynastek w sposób enumeratywny wylicza przypadki, w których nie jest wymagane przepracowanie także okresu półrocznego, a dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane proporcjonalnie do okresu pracy w danym roku kalendarzowym (art. 2 ust. 3 udwr). Na podstawie wskazanego przepisu prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego otrzymają pracownicy, którzy nie przepracowali okresu co najmniej 6 miesięcy, ale:

  • są nauczycielami lub nauczycielami akademickimi i nawiązali stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z organizacja pracy szkoły lub uczelni;
  • zostali zatrudnieni do pracy sezonowej na podstawie umowy na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące (art. 2 ust. 3 pkt 1–3);
  • zostali zatrudnieni:

w wyniku przeniesienia służbowego,
na podstawie powołania lub wyboru,
w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją.

W związku ze wskazanymi przepisami na dodatkowe wynagrodzenie roczne mogą liczyć nauczyciele, którzy rozpoczynają pracę od września lub od października (nauczyciele akademiccy), także w sytuacji gdy wcześniej nie świadczyli pracy. Oznacza to również, że jeśli po nawiązaniu stosunku pracy nauczyciel będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, co pomniejszy okres świadczenia pracy, nie utraci on prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a jedynie zostanie ono pomniejszone proporcjonalnie z uwagi na absencję chorobową.

Pracownicy państwowi czy samorządowi mogą także nabyć prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy, jeśli zatrudnienie nastąpiło w drodze przeniesienia służbowego.

Przykład:

Pracownik został przeniesiony z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Gminy od 1 października 2015 r. w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcami, na mocy art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. Pracownik ten od 1 listopada do 15 listopada przebywał na zwolnieniu lekarskim. Nabędzie on jednak prawo od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., które zostanie pomniejszone o okres absencji chorobowej.

Maria Kucharska-Fiałkowska, specjalistka ds. kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38357 )
Array ( [docId] => 38357 )

Array ( [docId] => 38357 )