Minimalne wynagrodzenie 2016

Data: 26-11-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1.850 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku). W związku z tym konieczne jest sprawdzenie, czy u pracodawcy występują przypadki, w których należy dokonać podwyższenia wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia zasadniczego, ale sumy wszystkich składników, które składają się na wynagrodzenie miesięczne, a więc np. dodatki za wieloletnią pracę, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne itp. Jednak do kwoty miesięcznego wynagrodzenia nie wlicza się kwot za pracę w godzinach nadliczbowych, kwot nagród jubileuszowych ani odprawy emerytalno-rentowej (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – dalej: u.m.w.p.). Minimalne wynagrodzenie 1.850 zł musi być osiągana ze zwykłego, miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Przykład:

Pracownik otrzymuje w 2015 roku wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.660 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego. Łącznie wynagrodzenie wynosi 1.759,60 zł. Dodatek za wieloletnią pracę ulega podwyższeniu o 1% z dniem 1 lutego. Pracodawca nie może więc uwzględnić zmiany dodatku przy ustalaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2016 r. Wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2016 r. będzie wynosiło więc minimum 1.746 zł, a więc brutto 1.850,76 zł.

Pracodawca nie może nie podwyższyć pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenia do takiego poziomu, aby uzyskał kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jedynie w przypadku pracowników, którzy rozpoczynają pracę, w pierwszym jej roku wysokość wynagrodzenia może być niższa, ale musi osiągnąć pułap co najmniej 80% wynagrodzenia minimalnego, co daje kwotę 1.480 zł brutto miesięcznie. Zwykle do służb kadrowych należy ustalenie stażu pracy na podstawie dokumentów przedstawionych do akt osobowych. Jednak jeśli obowiązek taki został powierzony pracownikom zajmującym się płacami, należy pamiętać, że w celu prawidłowego określenia, czy mamy do czynienia z pierwszym rokiem pracy, należy zsumować wszystkie okresy, za które za pracownika była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 6 ust. 2 i ust. 3 u.m.w.p.). 

Maria Kucharska-Fiałkowska, specjalista ds. kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38107 )
Array ( [docId] => 38107 )