Pracownik samorządowy za dodatkową pracę może otrzymać dodatek specjalny

Data: 02-06-2013 r.

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych przewidują, że pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.

W kwestii przyznawania dodatków specjalnych istotne jest nie to, czy zwiększono obowiązki albo czy powierzono dodatkowe zadania, ale to czy takie zwiększenie, czy powierzenie następuje na czas określony, czy bezterminowo.

Istotny jest regulamin wynagradzania

Przepis ten nie przesądza ani o terminie na jaki może być przyznany dodatek specjalny, ani też, w jakich warunkach dodatek ten może być przyznany na czas nieokreślony. Kwestie te powinny być ustalone w regulaminie wynagradzania danej jednostki.

O dodatku specjalnym decyduje pracodawca

W gestii pracodawcy leży wyłącznie decyzja, na jaki okres może zostać przyznany dodatek specjalny, w tym również decyzja w przedmiocie przyznania go na czas nieokreślony.

Jeśli zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych zadań (dotyczy to obydwu podanych w pytaniu przypadków) następuje na pewien, wyznaczony, okres, to dodatek specjalny powinien być przyznany na ten właśnie okres – a nie bezterminowo.

Dodatek specjalny niezależnie od podstawy zatrudnienia

W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy dodatek specjalny przysługuje wszystkim, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy, czy tylko pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, oraz w jakiej wysokości.

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w piśmie skierowanym do sekretarza gminy Buczkowice (nr WA-025/1/ 11) dodatek specjalny przysługuje niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Michał Culepa, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31910 )
Array ( [docId] => 31910 )