Pracownikowi, który przebywał na chorobowym a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym przysługuje urlop

Data: 30-05-2017 r.

Okres zatrudnienia warunkujący nabycie prawa do urlopu należy rozumieć nie jako czas rzeczywistego świadczenia pracy, ale jako okres faktycznego trwania stosunku pracy. Do okresu tego wlicza się zatem okres niewykonywania pracy tj. okres pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, okres urlopu wypoczynkowego i innych określonych w przepisach prawa pracy zwolnień od pracy.

Okres niezdolności do pracy z powodu choroby, a następnie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie ma wpływu na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Jeżeli bowiem w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownik pozostaje nadal w zatrudnieniu, to jego stosunek pracy nie zostaje zawieszony, a pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze.

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi nawet w sytuacji, gdy w ciągu roku nie przepracował ani jednego dnia. Potwierdza to, Uchwała Sądu Najwyższego Z 4 kwietnia 1995 r. (stgn. akt.I PZP 1/95. OSNP 1995/18/228), która stanowi, że: „Pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia danego roku, mimo że pozostając w stosunku pracy nie przepracował w tym roku kalendarzowym ani jednego dnia w związku z pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego".

Zatem, w sytuacji gdy pracownik przez ponad rok przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym i pracodawca nie rozwiązał z nim stosunku pracy, za cały ten okres pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego.

Z uwagi na fakt, iż w czasie trwania zwolnienia lekarskiego oraz w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie było możliwe skorzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo - pracodawca jest obowiązany udzielić mu niewykorzystanego urlopu (zarówno zaległego, jak i bieżącego).

Iwona Kusio-Szalak, radca prawny, trener, prowadzi kancelarię prawną

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40428 )
Array ( [docId] => 40428 )