Przeliczenie etatów na potrzeby wpłat na PFRON

Data: 31-03-2017 r.

Do potrzeb ustalenia obowiązku wpłat na PFRON, określając stan zatrudnienia, należy brać pod uwagę cały miesiąc oraz przeliczać etaty cząstkowe na pełny wymiar czasu pracy, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jednostki oświatowe mają obowiązek składania comiesięcznych deklaracji w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu e-PFRON2 oraz wpłacania należności – do 20. dnia następnego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Prawidłowo sporządzona deklaracja do PFRON, w części mającej wpływ na wysokość składki, powinna zawierać następujące informacje:

 • zatrudnienie ogółem – a więc przeciętne zatrudnienie wszystkich pracowników w danym miesiącu, w przeliczeniu na pełny etat, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w tym etatów osób niepełnosprawnych w stopniu:
 • znacznym ze szczególnymi schorzeniami,
 • znacznym (pozostali),
 • umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami,
 • umiarkowanym (pozostali),
 • w stopniu lekkim.

- Wychowankowie, uczniowie, studenci, słuchacze:

 • ogólna liczba wszystkich uczniów, studentów lub słuchaczy uczących się lub studiujących według stanu wskazanego w złożonym za poprzedni rok kalendarzowy sprawozdaniu SIO lub w zbiorze danych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, w tym osób niepełnosprawnych w stopniu:
 • znacznym ze szczególnymi schorzeniami,
 • znacznym (pozostali),
 • umiarkowanym (ze szczególnymi schorzeniami),
 • umiarkowanym (pozostali),
 • w stopniu lekkim

Do 16. roku życia dzieci otrzymują orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu niepełnosprawności.

 • Przeciętne wynagrodzenie.
 • Kwota obniżenia wykorzystana w danym miesiącu.
 • Kwota obniżenia do wykorzystania w przyszłym okresie.
 • Kwota obniżenia nabyta przed 1 stycznia 1999 r.
 • Podstawa złagodzenia obowiązku wpłat.
 • Data wydania i znak decyzji.
 • Kwota złagodzenia obowiązku.

Po wprowadzeniu tych danych zostanie automatycznie wyliczona kwota należna do zapłaty.

Alicja Stawowczyk, główna księgowa jednostki oświatowej

Tagi: pfron

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40177 )
Array ( [docId] => 40177 )

Array ( [docId] => 40177 )