Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku

Data: 02-06-2013 r.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Wysokość świadczenia urlopowego należy obliczyć biorąc pod uwagę zmieniony wymiar czasu pracy w proporcji do okresu zatrudnienia w poszczególnych wymiarach w trakcie roku.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego

Wysokość odpisu podstawowego wynosi, co do zasady, na jednego zatrudnionego, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, za wyjątkiem pracowników młodocianych.

Wypłata świadczenia urlopowego jeszcze przed urlopem

Świadczenie urlopowe przysługuje każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Na chwilę obecną świadczenie urlopowe wynosi 1.093,93 zł na cały etat, chyba że pracodawca ustalił świadczenie w niższej wysokości. Konieczne jest obliczenie świadczenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy w skali całego roku 2013 r.

Jeśli pracownik pracował w 2013 r. od 1 stycznia do 7 kwietnia 2013 r. na cały etat, a od 8 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. na ¾ etatu. Z uwagi na zmianę etatu w trakcie miesiąca kwietnia możliwe jest zaokrąglenie niepełnych miesięcy.

  1. Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. pracownik nabył prawo doświadczenia urlopowego w wysokości (1093,93 zł / 12 miesięcy = 91,16 zł za miesiąc; 91,16 zł x 3 miesiące) 273,48 zł.

  2. Za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. pracownik nabył prawo doświadczenia urlopowego w wysokości (1093,93 zł /12 miesięcy = 91,16 zł za miesiąc; 91,16 zł x 9 miesięcy x ¾ etatu) 615,33 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31909 )
Array ( [docId] => 31909 )