Faktura nie musi zawierać sformułowania „oryginał”

Data: 09-06-2013 r.

Od początku 2013 r. faktury nie muszą zawierać niektórych - wcześniej wymaganych - danych. Zmiana ta nie ma wpływu na sposób księgowania operacji oraz na możliwość odliczania VAT. Z początkiem 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. m.in. w sprawie wystawiania faktur.

Obecnie wymaganych jest mniej danych na fakturze. Dokumenty potwierdzające dostawę lub wykonanie usługi nie muszą zawierać niektórych, wcześniej przewidzianych elementów. I tak np. podatnik:

  • zamiast nazwy „Faktura VAT” może stosować samo określenie „Faktura”,
  • nie musi umieszczać oznaczenia „oryginał” i „kopia”, gdyż w przepisach używane są sformułowania „pierwszy egzemplarz”, „drugi egzemplarz”,
  • rozliczający się na podstawie metody kasowej nie musi oznaczać terminu płatności należności.

Wprowadzone modyfikacje oznaczają, że podmiot otrzymujący fakturę, która nie zawiera opisanych danych, mimo że wcześniej przyjmował „pełne” dokumenty, nie musi zwracać się do kontrahenta z prośbą o jej uzupełnienie.
Nowelizacja rozporządzenia nie wpłynęła na sposób ujmowania faktur w księgach rachunkowych. Nie uległ bowiem modyfikacji przepis określający minimalną treść dowodu księgowego określony w art. 21 ustawy o rachunkowości.


Dokument taki nadal powinien zawierać:

  1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
  2. określenie stron;
  3. opis operacji oraz jej wartość;
  4. datę operacji;
  5. podpis wystawcy dowodu.


Dodatkowo, ust. 1a art. 21 przewiduje, że jeśli tak wynika z odrębnych przepisów, można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, określających rodzaj dowodu. Oznacza to, że dla poprawnego zaksięgowania użycie (bądź nie) nazwy „oryginał” nie ma znaczenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31926 )
Array ( [docId] => 31926 )

Array ( [docId] => 31926 )