Gmina nie może odliczyć VAT od wydatków na promocję

Data: 13-02-2015 r.

Kształtowanie wizerunku samorządu jest działaniem na tyle szerokim, że nie można go powiązać z konkretnymi transakcjami opodatkowanymi VAT. Z tego względu gminy nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na promocję. Takie stanowisko prezentuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Przedstawiciele gminy wystąpili do dyrektora Izby Skarbowej o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

 

Jak podkreślili, ich jednostka jest czynnym podatnikiem VAT, wykonującym z jednej strony zadania publiczne, a drugiej działalność o charakterze komercyjnym. Przychody związane ze z pierwszą sferą, a więc wpływy z podatków lokalnych czy z opłat za wydanie koncesji, nie są podstawą opodatkowania VAT. Działając jako przedsiębiorca, osiąga natomiast przychody ze sprzedaży, najmu bądź dzierżawy nieruchomości, z opłat za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego czy też ze świadczenia usług umieszczania nośników reklamy. Tego typu należności są traktowane jako obrót stanowiący podstawę opodatkowania, w związku z czym wykazywane są w deklaracji VAT.

Gmina podejmuje także wiele działań mających na celu budowanie wizerunku miasta oraz promocję regionu, w związku z czym ponoszone są wydatki np. na nabycie powierzchni reklamowych, czasu antenowego, usług public relations, ulotek i folderów promocyjnych czy produkcję gadżetów promocyjnych. Jednostka miała wątpliwości, jak rozliczyć VAT naliczony z faktur potwierdzających takie transakcje.

Zdaniem fiskusa odliczenie nie przysługuje

W odpowiedzi organ podatkowy przypomniał, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tymczasem gmina, podejmując działania mające na celu budowanie wizerunku oraz promocję, realizuje zadania publiczne, co wyklucza możliwość odliczenia VAT.

Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w przypadku kampanii promocyjnych w mediach, zachęcających potencjalnych inwestorów do nabywania czy dzierżawy terenów inwestycyjnych w gminie można powiązać podejmowane akcje z zawarciem opodatkowanych, co uprawnia do odliczenia podatku. Działania takie powinny być jednak stricte ukierunkowane na to zagadnienie, a nie dotyczyć szeroko rozumianej poprawy wizerunku oraz promocji.

Wnioskująca jednostka nie zgodziła się z otrzymaną interpretacją, w związku z czym wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Sąd potwierdził stanowisko organu

W wydanym wyroku (I SA/Gd 62/1) sędziowie podzielili argumentację organu podatkowego i oddalili skargę. W uzasadnieniu wskazali, że gmina przede wszystkim wykonuje zadania o charakterze publicznym, a te nie są opodatkowane VAT. Dopiero w dalszej kolejności można rozpatrywać podejmowane działania jako czynności przedsiębiorcy. Budowa wizerunku miasta oraz promocja gminy to sformułowania zbyt szerokie, by bezpośrednio powiązać je z konkretnymi transakcjami opodatkowanymi VAT. Nie ma zatem podstaw, by przyjąć, że gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36571 )
Array ( [docId] => 36571 )

Array ( [docId] => 36571 )