Trybunał Konstytucyjny: Wsteczne obniżenie podatku od elektrowni wiatrowych było niezgodne z prawem

Data: 10-08-2020 r.

Wprowadzenie przepisów obniżających podatek od elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. było niezgodne z ustawą zasadniczą - uznał Trybunał. Jakie ma o konsekwencje dla gmin?

W stanie prawnym istniejącym przed nowelizacją przepisów, dokonaną w połowie 2018 roku – podatek od nieruchomości naliczany był od całości elektrowni wiatrowych. Natomiast po zmianie obowiązujących w tym zakresie regulacji – co nastąpiło na podstawie ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – podatek ten miał być naliczany tylko od części budowlanej takich obiektów. Co istotne, wspomnianej nowelizacji dokonano z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2018 r.

Zmiana niekorzystna dla gmin

 

Przedmiotowa zmiana była niekorzystna dla gmin, na których terenie były umiejscowione elektrownie wiatrowe. Skutkowała bowiem obniżeniem wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości w przypadku tego rodzaju obiektów. Co więcej, wprowadzenie wskazanych wcześniej przepisów z mocą wsteczną (od 1 stycznia 2018 r.) spowodowało, że gminy musiały zwracać podatnikom uiszczony przez nich, wyższy podatek. W praktyce więc prowadziło to do zmniejszenia budżetów wielu jednostek samorządowych. Dlatego część gmin postanowiła zaskarżyć nowe przepisy do Trybunału Konstytucyjnego, podnosząc m.in., że omawiana nowelizacja naruszała zasadę niedziałania prawa wstecz.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny zgodził się z tym argumentem, wydawszy w przedmiotowej kwestii wyrok z 22 lipca 2020 r. (sygn. akt K 4/19). Stwierdził w nim m.in., że art. 17 pkt 2 ww. ustawy nowelizującej z 7 czerwca 2018 r. jest niezgodny z wywodzoną z Konstytucji RP zasadą nieretroaktywności prawa. Zgodnie z wyrokiem, przepis ten ma przestać obowiązywać po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw. Do tego czasu ustawodawca powinien dokonać zmian legislacyjnych usuwających niezgodność omawianych regulacji z konstytucją.

Skutki wyroku

Komentowane orzeczenie TK bez wątpienia jest korzystne dla gmin, na których terenie w 2018 roku znajdowały się elektrownie wiatrowe. Pojawiła się bowiem u nich perspektywa zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od tego rodzaju obiektów, po ich obniżeniu w związku z omawianą nowelizacją.

Natomiast przedsiębiorcy będący właścicielami elektrowni wiatrowych mogą obawiać się tego, że wyrok negatywnie wpłynie na ich interesy ekonomiczne.

Jednak na obecnym etapie trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy tak się stanie, ponieważ nie wiadomo, w jakim kierunku zostaną dokonane zmiany legislacyjne, do których na jego podstawie został zobowiązany ustawodawca. Może się bowiem okazać, że usunięcie niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów będzie polegać na zrekompensowaniu gminom utraconych dochodów ze środków budżetu państwa. W takim przypadku przedsiębiorcy będący właścicielami elektrowni wiatrowych i opłacający z tego tytułu podatek od nieruchomości nie musieliby dokonywać jego dopłat na rzecz gmin.

Podstawa prawna:

  • art. 17 pkt 2 ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276).

Mariusz Olech prawnik, specjalista w zakresie podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41190 )
Array ( [docId] => 41190 )