Czas jazdy 3-osobowej załogi

Autor: Karol Lankamer
Data: 18-04-2014 r.

Czas prowadzenia pojazdu przez 3-osobową załogę będzie wynosił około 20 godzin, czyli tyle, ile maksymalnie mogłoby jechać 2 kierowców. A koszt okaże się znacznie większy, gdyż dwukrotnie zapłacimy za dyżur.

Wykonywanie przewozu w załodze powoduje, że dzienny odpoczynek kierowców musi przypadać w ciągu 30 godzin od zakończenia poprzedniego odpoczynku dziennego lub tygodniowego. Ustawodawca dla nich minimalną długość odpoczynku na poziomie 9 godzin i jest to odpoczynek regularny, a nie skrócony. W efekcie pozostałe 21 godzin może być w całości przeznaczone na pracę. W interesie pracodawcy leży maksymalne wykorzystanie czasu prowadzenia pojazdu przez wszystkich kierowców, co jest możliwe w przypadku załóg 2-osobowych.

Zakładając prawidłową organizację pracy kierowców, przerwy związane ze:

  • zmianami za kierownicą,

  • koniecznością załatwienia potrzeb fizjologicznych,

  • spożywaniem posiłków czy

  • tankowaniem paliwa

powinny zmieścić się w godzinie, dopełniając 30-godzinny okres (20 godzin prowadzenia pojazdu, 9 godzin odpoczynku i 1 godzina na przesiadki itp.).

3-osobowa załoga nie będzie w stanie prowadzić pojazdu dłużej, gdyż nierozdysponowana pozostaje jedynie godzina, w ramach której poza dodatkowym czasem jazdy muszą zmieścić się wszystkie postoje związane ze zmianą kierowcy oraz przełożeniem kart lub tarczek w tachografie. Nieuniknione może się również okazać tankowanie pojazdu oraz robienie postojów dla pasażerów.

Ponadto załoga 3-osobowa wiąże się z większymi kosztami, ponieważ godziny spędzone na fotelu pasażera, przypadające poza normalnymi godzinami pracy kierowcy, muszą być kwalifikowane jako dyżur. Za to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 50% stawki godzinowej z jego pensji zasadniczej. W takiej sytuacji dyżur będzie pełniło jednocześnie dwóch kierowców.

Karol Lankamer, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu bhp i czasu pracy kierowców, wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej Pogotowie Kadrowe – Lankamer – Prasołek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34708 )
Array ( [docId] => 34708 )