Czas pracy dla pracownika zatrudnionego w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego

Data: 26-01-2016 r.

Stosunek pracy nie zawsze nawiązywany jest z pierwszym dniem miesiąca. Można go nawiązać w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego, przyjętego u pracodawcy. Wówczas wymiar czasu pracy za pierwszy okres rozliczeniowy należy ustalić indywidualnie, będzie on bowiem odpowiednio pomniejszony, w zależności od daty zatrudnienia.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy oblicza się na ogólnych zasadach wynikających z art. 130 Kodeksu pracy (dalej: kp). Przywołaną podstawę prawną stosujemy do obliczenia wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy, z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym. Należy wykonać następujące działania:

  • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • do otrzymanego wyniku dodać iloczyn ośmiu godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (bez względu na fakt, które dni w zakładzie są dniami wolnymi zgodnie z zasadą przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu pracy),
  • za każdy dzień świąteczny przypadający w innym dniu niż niedziela wymiar czasu pracy należy obniżyć o osiem godzin.

Jeśli zatrudnienie nastąpiło w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wymiar czasu pracy obliczamy jak wyżej. Wymiar będzie obniżony o osiem godzin pomnożonych przez liczbę dni pracujących w tym okresie rozliczeniowym, które przypadły przed zawarciem umowy.

Na podstawie art. 130 § 4 kp wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym dodatkowo ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. W równoważnym systemie czasu pracy, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, np. pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim, wymiaru czasu pracy nie obniża się tak jak w systemie podstawowym o osiem godzin za każdy dzień zwolnienia przypadający od poniedziałku do piątku, lecz o liczbę godzin zaplanowanych do przepracowania w tym okresie.

Grzegorz Sobota, ekspert z zakresu prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38465 )
Array ( [docId] => 38465 )