Dojazdy kierowcy do ciężarówki trzeba rejestrować. A dojazdy do firmy?

Data: 22-11-2016 r.

Częstym dylematem jest, jak powinien postąpić kierowca, który przejmuje pojazd z tachografem cyfrowym w miejscu, do którego dowieziono go innym samochodem. Sprawdźmy, jakie będzie poprawne rozwiązanie tego problemu.

Kwestię prawidłowego rejestrowania dojazdu do pojazdu, który znajduje się w innym miejscu niż zwyczajowo przyjęte miejsce parkowania, uregulowano w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 561/2006. Taki czas nie może być uznany za odpoczynek lub przerwa, z dwoma wyjątkami (art. 9 ust. 2 rozporządzenia).

Przykład:

Kierowca rozpoczyna pracę w bazie przedsiębiorstwa o godzinie 7.00. Z bazy zostaje dowieziony firmowym samochodem do pojazdu objętego zakresem rozporządzenia. Czas dojazdu wynosi cztery godziny. Jak kierowca powinien zarejestrować czas dojazdu?

Należy dodatkowo ustalić, w jakich okolicznościach kierowca dojechał do służbowego pojazdu. Do wyboru mamy następujące możliwości:

  1. kierowca sam prowadził pojazd osobowy,

  2. kierowca został dowieziony przez inną osobę (bez względu na rodzaj środka transportu drogowego),

  3. kierowca jedzie w załodze,

  4. kierowca dojechał pociągiem i miał dostęp do kuszetki,

  5. kierowca płynął promem i miał dostęp do koi.

Ze względu na podany przykład, przypadki d oraz e musimy wykluczyć, ponieważ dotyczą innej sytuacji. Co więcej, ze względu na organizację pracy firm transportowych i funkcjonujące środki komunikacyjne są to sytuacje występujące niezwykle rzadko i w pewnej części i tak wymagające dojazdu do portu lub stacji.

Jak rejestrować dojazd do auta

Sposób rejestrowania aktywności za czas dojazdu reguluje art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 561/2006. Zgodnie z jego treścią czas ten należy zarejestrować jako dyspozycję w przypadku gdy kierowca korzysta z pojazdu jako pasażer lub jako inną pracę, jeżeli osobiście prowadzi pojazd. Oczywiste jest, że kierowca, znajdując się z dala od pojazdu służbowego wyposażonego w tachograf, ma ograniczoną możliwość rejestrowania aktywności dojazdu. Całą operację rejestrowania aktywności kierowca przeprowadza po dotarciu do pojazdu objętego zakresem rozporządzenia. W przypadku wykresówki należy umieścić na jej odwrocie ręczny wpis aktywności, w przypadku karty kierowcy wpis manualny należy wprowadzić przy logowaniu karty do tachografu.

Musimy pamiętać, że ta sama zasada dotyczy rejestrowania aktywności powrotu do bazy lub do domu w przypadku pozostawienia pojazdu objętego zakresem rozporządzenia 561/2006 w trasie. Bardzo często kierowcy kończą pracę z dala od bazy oraz miejsca zamieszkania. Powrót do domu wymaga zarejestrowania aktywności dyspozycji lub innej pracy na takich samych zasadach, jak w przypadku dojazdu do pojazdu.

Jak rejestrować dojazd do firmy

Na koniec należy się jeszcze jedno wyjaśnienie. Często można spotkać się z pytaniami kierowców o rejestrowanie dojazdu do pracy, czyli do bazy przedsiębiorstwa. W tym przypadku, bez względu na miejsce zamieszkania kierowcy, dojazd do siedziby przedsiębiorstwa, która została wskazana jako miejsce zatrudnienia, należy rejestrować jako odpoczynek.

Arkadiusz Góra, ekspert OCRK

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39759 )
Array ( [docId] => 39759 )

Array ( [docId] => 39759 )