Dzienny czas pracy przy przewozach okazjonalnych autokarem

Data: 17-06-2015 r.

Obowiązujące obecnie regulacje prawne dotyczące wymiarów czasów jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy wykonującego przewozy drogowe określone są w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Żadne z wyłączeń stosowania tych przepisów - wymienionych w art. 3, oraz w art. 13 - nie obejmują autokarowych przewozów okazjonalnych.

Przykładowo kierowca realizuje wyjazdy po mieście autokarem i jego czas pracy w ciągu jednego dnia to ok 5-7 h (w tym jazdy ok 3-4 h). Pracuje 6 dni pod rząd, a następnie ma 2 dni wolnego. W takiej sytuacji czas pracy (czyli odpoczynek dzienny), oraz czas jazdy dziennej, tygodniowej i dwutygodniowej nie są przekroczone.

Maksymalny czas pracy kierowcy

 

Maksymalny czas pracy kierowcy w ciągu jednego dziennego okresu pracy określony jest poprzez wymóg zrealizowania minimum 11-godzinnego odpoczynku dziennego w 24-godzinnym okresie. Tak więc od momentu rozpoczęcia pracy (po wykonanym odpoczynku dziennym lub tygodniowym) kierowca może pracować maksymalnie 13 godzin. Najpóźniej po takim okresie pracy należy wykonać odpoczynek. Pomiędzy każdymi dwoma odpoczynkami tygodniowymi dozwolone jest trzykrotnie skrócenie odpoczynku do minimum 9 godzin, czyli wydłużenie pracy do maksimum 15 godzin (art. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006).

Dzienny wymiar czasu jazdy

Dzienny wymiar czasu jazdy określony jest natomiast na maksymalnie 9 godzin, a dwukrotnie w każdym tygodniu kierowca może ten czas wydłużyć, ale do nie więcej niż 10 godzin (art. 4 lit. „i”, art. 6 rozporządzenia (WE) Nr 561/2006).

Tydzień zdefiniowany jest jako okres od poniedziałku godz. 00:00 do niedzieli godz. 24:00.

Paweł Miklis, ekspert w dziedzinie prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37325 )
Array ( [docId] => 37325 )