W jaki sposób prawidłowo dokumentować czynności kierowcy

Data: 18-10-2016 r.

W przypadku zatrudnienia kierowcy, który również pracuje lub prowadzi pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia 561 WE pojawiają się liczne wątpliwości, jak dokumentować jego czynności.

Przygotowywanie wielu zaświadczeń jest bardzo czasochłonne. Wielu kierowców zastanawia się, czy jest inny sposób  dokumentowania poszczególnych czynności oraz czy wolno wystawić jedno zaświadczenie na cały tydzień?

Prawidłowy jest sposób dokumentowania przedstawiony w poniższych przykładach. Na tyle prawidłowy, że nie ma lepszej metody dokumentowania „czasu wyłączonego” kierowcy. Każda inna metoda jest uproszczeniem i do pewnego stopnia jej powodzenie będzie zależało od podejścia kontrolującego. Niemniej, jeżeli transport będzie wykonywany na terenie kraju, wówczas można zastosować metodę uproszczoną, ale tylko w przypadku wykonywania pracy wyłączonej w kolejnych, następujących po sobie, dniach.

Sprawa jest na tyle problematyczna, że przedsiębiorca może w tej kwestii otrzymywać różne wytyczne od różnych osób, w tym od inspektorów. Każda taka interpretacja stanowić będzie indywidualne podejście osoby informującej. Każde może mieć dobre i złe strony.

Wieloletnia analiza metodologii kontroli rodzimych służb pozwoliła przyjąć pewien akceptowalny schemat postępowania. Niestety, nie ma dobrej wiadomości, jeżeli chodzi o jazdę „na przemian”, czyli wyłączenie co drugi dzień. W takim przypadku powinno się wystawiać kompletne zaświadczenia za każdą aktywność.

Przykład:

Kierowca jeździ od poniedziałku do piątku samochodem powyżej 3,5 tony, wszystkie dane z tygodnia ma zapisane na wykresówce lub na karcie. Na odpoczynek tygodniowy wypisywane jest zaświadczenie.  Dla ułatwienia wprowadzono uproszczenie polegające na tym, że zaświadczenie jest wypisywane na pełne doby, tzn. w zależności czy odpoczynek trwa co najmniej 24 lub co najmniej 48 godzin.  W tym przypadku kierowca w piątek wykonuje wydruk z tachografu i ręcznie nanosi na wydruku odpoczynek od godziny zakończenia pracy do godziny 24:00. Od następnego dnia, tj. od soboty w godzinach 00:00 do 24:00 w niedzielę ma wypisane zaświadczenie. Następnie w poniedziałek loguje kartę, robi wydruk i oznacza na wydruku z odpoczynek od godziny 0:00 do godziny rozpoczęcia jazdy.

Wypełnianie zaświadczenia na pełne doby to metoda jak najbardziej prawidłowa, wręcz eliminująca ewentualne rozbieżności z tytułu nieprawidłowo wpisanych lub nakładających się godzin. Kluczem do sukcesu jest spełnienie przez kierowcę warunku uzupełnienia brakujących okresów na odwrocie wykresówek, w tym przypadku zawsze od 00:00 do 24:00.

Arkadiusz Góra, ekspert OCRK

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39612 )
Array ( [docId] => 39612 )