Ewidencja czasu pracy kierowcy

Autor: Stwora Sylwia
Data: 30-10-2012 r.

Zatrudniając kierowcę na umowę o pracę jako pracodawca, zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy, jesteś zmuszony do prowadzenia ewidencji jego czasu pracy. Czemu ona służy i jakie informacje powinieneś w niej zamieszczać?

Dane z tachografów i kart kierowcy

W zakres czasu pracy kierowcy, zgodnie z art. 6 Ustawy o czasie pracy kierowców oprócz prowadzenia pojazdu, wchodzi załadunek i rozładunek towarów, nadzór tych operacji, działania spedycyjne, prowadzenie codziennej obsługi samochodów czy pojazdów z przyczepą. Obejmuje on też prace związane z wykonaniem zadania służbowego, kontrolę, pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa osobom wsiadającym, wysiadającym i poruszającym się danym pojazdem, jak i nadzór nad przewożonymi rzeczami.

Ustawa mówi również o załatwianiu podstawowych formalności administracyjnych oraz utrzymaniu w czystości kierowanego przez daną osobę środka transportu. Prócz tego do czasu pracy kierowcy wliczany jest okres, w którym pozostaje on na stanowisku w stanie gotowości do wykonywania pracy oraz przerwy i odpoczynek.

Wszelkie te dane powinny zostać odnotowane w tachografach, czyli urządzeniach pomiarowych, służących do pomiaru prędkości, ilości przejechanych kilometrów oraz kontrolowania czynności podejmowanych przez kierowcę. Do stworzenia ewidencji czasu pracy kierowcy służą zapisy na wykresówkach umieszczanych w tachografach analogowych, pliki i wydruki z kart kierowcy oraz tachografów cyfrowych oraz inne dokumenty, na podstawie których można potwierdzić czasu i rodzaj wykonywanej przez pracownika czynności.

Ewidencja do rozliczenia i kontroli

Wykaz działań podejmowanych przez kierowcę, którego zatrudniłeś na umowę o pracę służy do stworzenia raportu zgodnego z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). W ewidencji koniecznie muszą znaleźć się takie dane, jak m.in. wyliczenie czasu pracy, nadgodziny, dyżury, godziny pracy w święta i niedziele czy pracę w godzinach nocnych. Od 1 stycznia 2012 roku niezbędne jest również prowadzenie indywidualnych kart ewidencji nieobecności.

Ewidencję możesz prowadzić sam lub zlecić ją profesjonalnej firmie, która dodatkowo stworzy raport na temat np. naruszeń prawa.


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32002 )
Array ( [docId] => 32002 )

Array ( [docId] => 32002 )