Ewidencja czasu pracy pracownika, który nie jest zatrudniony na stanowisku kierowcy, ale sporadycznie wykonuje przewozy

Data: 08-12-2015 r.

Obowiązujące przepisy prawa pracy nie zabraniają, aby pracownik, w ramach zawartego stosunku pracy, wykonywał dodatkowo pracę kierowcy. W zawartych umowach o pracę spotykamy takie stanowisko jak magazynier-kierowca. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób ewidencjonować czas pracy pracownika zatrudnionego na takim stanowisku.

Pracodawca może zatrudnić pracownika na stanowisku magazyniera, który sporadycznie lub cyklicznie świadczy pracę kierowcy. Sposób rozliczania czasu pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku, do którego stosowane są przepisy kodeksowe, a jednocześnie wykonującego pracę kierowcy, należy rozpatrzyć na bazie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Zgodnie z art. 149 Kodeksu pracy, pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalania jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie. Jak wynika z przepisu § 8 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z  28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, karta ewidencji czasu pracy obejmuje dane w zakresie pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dyżurów, urlopów, zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Zgodnie z przepisami branżowymi, tj. art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców, pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

 1. zapisów na wykresówkach,
 2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
 3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
 4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub
 5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

W świetle przywołanych przepisów jest możliwe prowadzenie dla takiego pracownika jednej ewidencji czasu pracy, o jakiej mowa w ogólnych przepisach. W dni, w które pracownik jest kierowcą, obowiązują go przewidziane dla kierowcy: czas pracy, czas prowadzenia pojazdu oraz odpoczynki. Rozliczenia czasu pracy dokonuje się globalnie w ustalonym okresie rozliczeniowym.

Grzegorz Sobota, ekspert z zakresu prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38168 )
Array ( [docId] => 38168 )

Array ( [docId] => 38168 )