Godziny doby niedzielnej w przypadku kierowców

Autor: Karol Lankamer
Data: 14-04-2015 r.

Doba świąteczna obejmuje 24 godziny, licząc od 6.00 w niedzielę. Pracodawca może jednak ustalić inne godziny trwania doby niedzielnej, jeśli te godziny nie odpowiadają specyfice pracy przedsiębiorstwa.

Niedziela to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu do 6.00 w poniedziałek. Zawsze będzie tak trwała, niezależnie od przyjętego rozkładu i wynikającego z niego układu dób pracowniczych, jeśli pracodawca nie będzie ingerował w godziny jej trwania. Nie jest to korzystne dla firm zatrudniających kierowców, z uwagi na odrębną od kodeksowej definicję tygodnia. W przypadku przedstawicieli tej grupy zawodowej tydzień to okres pomiędzy godziną 0.00 w poniedziałek a godziną 24.00 w niedzielę, a nie kolejne 7 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Sprawia to problemy, gdyż tygodnie mogą przypadać na przełomie okresów rozliczeniowych, co komplikuje planowanie i rozliczanie takiej pracy.

 

Przyjmując kodeksowe godziny trwania niedzieli, podobny problem wystąpi w przypadku tego dnia wolnego, gdyż zawsze będzie on przypadać na dwa kolejne tygodnie. Okres od 6.00 do 24.00 w niedzielę występuje jeszcze w ramach kończącego się tygodnia, a godziny od 0.00 do 6.00, przypadające w astronomicznej dobie poniedziałkowej, podlegają wliczeniu do kolejnego tygodnia. Ma to istotne znaczenie praktyczne, gdyż pomimo dopuszczenia przez ustawodawcę niedzielnej pracy w transporcie i komunikacji oraz braku obowiązku udzielania kierowcom odpoczynków tygodniowych w tym dniu, niedziele są zwyczajowo przeznaczane na taki odpoczynek. Ponadto ustawodawca nie wyłączył wobec kierowców obowiązku udzielania co najmniej 1 wolnej niedzieli na każde 4 tygodnie, więc znajduje ona zastosowanie wobec tych pracowników.

Godziny trwania doby niedzielnej można zmienić, wprowadzając odpowiednie postanowienie w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu wydawanym przez pracodawcę, którego nie obowiązuje układ zbiorowy i nie dotyczy obowiązek wydania regulaminu pracy. Nie ma przy tym przeszkód, by doba niedzielna odnosiła się do doby astronomicznej i obejmowała 24 godziny, licząc od godziny 0:00 w niedzielę.

Karol Lankamer, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresubhp i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP,wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej „PogotowieKadrowe – Lankamer-Prasołek”

odpoczynek kierowcy, okres rozliczeniowy czasu pracy

  • ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.),

  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36932 )
Array ( [docId] => 36932 )