Niesczytanie danych z karty kierowcy w terminie

Data: 07-04-2015 r.

Dane z karty kierowcy należy pobierać w określonym terminie bez możliwości ich przedłużenia. Jednak często zdarzają się sytuacje losowe, na które firma nie ma wpływu lub których nie da się przewidzieć.

Służby kontrolne rygorystycznie podchodzą do obowiązku systematycznego pobierania danych z karty kierowcy. Jednak zgodnie z art. 92c ustawy o transporcie drogowym muszą uwzględniać sytuacje wyjątkowe. Nie wszystkie wydarzenia można za takie uznać i tym samym nie zostaną uwzględnione. Za sytuację wyjątkową z pewnością nie zostanie uznana awaria urządzenia do odczytywania danych lub przebywanie kierowcy albo pojazdu poza bazą w momencie upływu terminu do odczytania danych.

Funkcjonariusze muszą natomiast uwzględnić to, że kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wówczas brak możliwości pobrania danych z jego karty musi zostać usprawiedliwiony. Kolejną przesłanką, którą należy muszą uwzględnić, jest uszkodzenie, zniszczenie, zagubienie lub kradzież karty kierowcy. Przy czym w dwóch pierwszych przypadkach (wadliwość lub zniszczenie karty kierowcy) kierowca ma obowiązek zwrócić ją organowi wydającemu. A w przypadku utraty karty kierowca powinien dodatkowo powiadomić policję. Jeżeli tak się stanie, organ kontrolny nie będzie miał podstaw do nałożenia kary za terminowe odczytywanie danych z karty kierowcy.

Sytuacje utraty, uszkodzenia lub zniszczenia karty kierowcy nie zwalniają firmy i kierowcy z obowiązków rejestracji czasu pracy kierowcy. W takich przypadkach firma zobowiązana jest do archiwizowania zamiast plików z karty wydruków sporządzanych przez kierowcę. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku awarii tachografu, jednak wtedy przedsiębiorca musi dodatkowo uzyskać potwierdzenie braku możliwości odczytu danych z serwisu tachografów. Organy kontrolne muszą uwzględnić sytuacje związane z czasowym wyłączeniem pojazdu z eksploatacji, wynikającym np. z awarii lub przekazania go w użytkowanie innemu podmiotowi. Aby nie składać wyjaśnień, warto posiadać dokumenty poświadczające wyłączenie auta z eksploatacji, np. umowę przekazania go innej firmie, dokumenty z serwisu itp.

Adam Janus, ekspert w dziedzinie prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36873 )
Array ( [docId] => 36873 )