Nawet gdy kierowca nie jechał, należy mu się przerwa

Autor: Marcin Radomski
Data: 24-03-2015 r.

Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada na pracodawców obowiązek udzielenia przerwy kierowcom. Muszą ją odbyć, nawet jeśli kierowca nie wykonywał przewozu w danym dniu, tylko wykonywał inne czynności.

Po 6 kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa nie krótsza niż:

  • 30 minut, gdy pracuje do 9 godzin,

  • 45 minut, jeśli pracuje więcej niż 9 godzin.

Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie 6-godzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po nim. Przerwa przysługuje zarówno kierowcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Czas pracy pierwszej grupy kierowców sprawdzi PIP, natomiast drugiej – ITD.

Najpierw ustalmy, czy kierowca w dniu, w którym nie prowadzi pojazdu, ale np. pracuje w warsztacie, powinien być traktowany jako kierowca w świetle przepisów. Zgodnie z definicją pojęcia „kierowca” zawartą w rozporządzeniu nr 561/2006 kierowca to osoba, która prowadzi auto nawet przez krótki okres, lub znajduje się w nim, żeby podjąć jazdę w ramach swoich obowiązków. Może się jednak zdarzyć, że kierowca, który jest też mechanikiem, zaczyna swoją pracę np. od naprawy pojazdu. Następnie chce wyjechać w trasę, więc loguje do tachografu swoją kartę i zaznacza „inną pracę”. Jednak ta praca przedłuża się i obejmuje cały dzień.

Ustawa o czasie pracy kierowców reguluje czas pracy kierowców wykonujących przewozy drogowe, a w tym przypadku nie doszło do wykonania przewozu. Samo to, że kierowca chciał wyjechać w trasę i zalogował do tachografu kartę, nie kwalifikuje go jeszcze jako kierowcy w tym dniu. Jeżeli jednak kierowca na co dzień wykonuje przewozy, jego czas pracy może być analizowany pod kątem ustawy o czasie pracy kierowców. Trudno byłoby wyłączyć jeden dzień z analizy czasu pracy, zwłaszcza w kontekście dłuższych norm, np. tygodniowego odpoczynku. Dlatego też nawet jeśli kierowca w danym dniu nie prowadził auta, lecz wykonywał inne czynności, będą one analizowane pod kątem wymogów dotyczących kierowców.

Inspektor może nałożyć na przewoźnika karę w wysokości 300 zł za nieudzielenie przerwy kierowcy. Jej wysokość jest stała i nie zależy od tego, czy przerwa w ogóle nie została udzielona, czy udzielono jej za późno, czyli po przekroczeniu 6 godzin pracy.

Marcin Radomski, praktyk specjalizujący się w przepisachtransportowych, trener i szkoleniowiec

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36777 )
Array ( [docId] => 36777 )