Jak wygląda obowiązek używania tachografu przy przewozach regularnych do 50 km

Autor: Arkadiusz Góra
Data: 12-12-2016 r.

Nie trzeba stosować norm dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków w przypadku regularnego przewozu osób, którego trasa nie przekracza 50 km. Oznacza to, że kierowca nie musi także używać tachografu, gdy wykonuje te przewozy. Zatem nie ma również obowiązku gromadzenia i przechowywania danych z kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz wykresówek.

Jednak nie wolno myśleć, że tego rodzaju przewozy uwalniają przedsiębiorców od wszelkiej odpowiedzialności, a kierowcy mają pełną swobodę w sposobie realizacji trasy przejazdu. Niemal każdy rodzaj przewozu wyłączony na mocy rozporządzenia nr 561/2006 z obowiązku użytkowania tachografu podlega pod przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, w której dokładnie określono dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu, przerw, odpoczynków oraz czas pracy.

Ponadto, jeżeli w pojeździe, którym realizowane są przewozy regularne na liniach do 50 km, zainstalowany jest tachograf, co dwa lata należy przeprowadzać jego badanie okresowe. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że kierowca i przedsiębiorca są zwolnieni z obowiązku użytkowania tachografu, ponieważ każde zainstalowane w pojeździe urządzenie musi być sprawne, a potwierdzeniem sprawności tachografu jest właśnie badanie okresowe.

Arkadiusz Góra, ekspert OCRK w zakresie działań ITD i PIP, wieloletni były pracownik ITD

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39814 )
Array ( [docId] => 39814 )

Array ( [docId] => 39814 )